Yrityksen tiedot:
Y-tunnus / FO-nummer / Finnish Business ID: 2987092-3
Toiminimi / Firma (företagsnamn) / Company name: Tilei ja tasei